Zgłoś się

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie  prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

      1. Formularz rekrutacyjny

        


Dokumenty prosimy składać do dnia 4 marca 2011: 
  • drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: rekrutacja@ibras.org, 
  • pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Fundacja IBRAS ul. Drzymały 20/6, 40-059 Katowice. 

Do dnia 8 marca zostanie ogłoszona lista osób zaproszonych do drugiego etapu rekrutacji, którym będą rozmowy rekrutacyjne przeprowadzane w Katowicach w dniach 07-10.03.2011. 


Pytania prosimy kierować na adres rekrutacja@ibras.org lub pod nr telefonu: 61 6460738, 32 4417870.