Opis projektu‎ > ‎

Działania projektowe

Projekt podzieliliśmy na dwa etapy. Każdy/a uczestnik/czka SZKOŁY TRENERSKIEJ weźmie udział w każdym z nich.

ETAP PIERWSZY

 Cykl szkoleń:

1.    Trening umiejętności interpersonalnych i współpracy zespołowej (50h)

2.    Warsztat procesu grupowego i pracy z grupą (25h)

3.    Trening projektowania pracy szkoleniowej (25h)

4.    Warsztat asertywności jako przykład warsztatu uczącego umiejętności psychologiczne (25h)

5.    Mentoring i coaching (25h)

6.    Trening twórczości i twórczego myślenia w pracy trenera (25h)

7.    Trening superwizyjny ( 25h)

   

    ETAP DRUGI

Szkolenia realizowane przez nauczycieli/ki – uczestników/czki projektu.

Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana przeprowadzi szkolenie w swoich szkołach macierzystych bądź innych ośrodkach. Za przeprowadzenie szkolenia nauczyciele/lki otrzymają wynagrodzenie.