Nasi trenerzy


Andrzej Kołodziejczyk – (kierownik merytoryczny projektu ) - socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję” oraz programu dla nauczycieli przedszkoli „Przedszkolaki Krok Pierwszy” i „Przedszkolaki Krok Drugi” realizowanego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Członek zespołu ekspertów MEN przygotowujących materiały dydaktyczne dla edukatorów Programu „Nowa Szkoła”. Jest posiadaczem Certyfikatu Trenera Trenerów I stopnia Treningu Zastępowania Agresji. Ma tytuł edukatora MEN. Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Profilaktyki Dzieci i Młodzieży. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych itp. poświęconych między innymi problematyce agresji i przemocy, motywowania do zmiany zachowania i zespołów interdyscyplinarnych.


Tomasz Kołodziejczyk
– socjolog, wychowawca, certyfikowany trener - edukator Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Współzałożyciel Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi, obecnie pracownik Ośrodka Resocjalizacji dla Dzieci i Młodzieży uzależnionej "Monar" w Łodzi. Współautor programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Od 1990 wspiera i szkoli nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, zwłaszcza związanych z budowaniem pozytywnych relacji z dziećmi, pracy z agresją, ofiarami przemocy i trudności z prowadzeniem klasy. Konsultuje tworzenie ogólnoszkolnych systemów pracy związanej z przemocą i dyscypliną.
Olga Seretna
–mgr pedagogiki i sztuki 9uniwersytet Zielonogórski), arteterapeuta, absolwentka Studium Reedukacji Społecznej Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Pracuje z dziećmi z enklaw biedy - prowadzi Punkt Wsparcia „Przystanek 13” Caritas w Łodzi, zajmuje się też street –workingiem. Efektywnie wykorzystuje terapię sztuką w pracy środowiskowej i profilaktycznej. Od 1998 przeprowadziła szereg warsztatów dotyczących kreatywności, arteterapii, trudności wychowawczych. Zajmuje się wykorzystaniem treningu twórczości i i arteterapia w pracy wychowawczej i trenerskiej.


Ewa Wojciszke
– Orska - psycholog, z 9 - letnim stażem nauczyciela akademickiego ( Instytut Psychologii UG); trener II stopnia PTP, Praktyk - Mistrz Neurolingwistycznego Programowania, socjoterapeuta, trener programu wychowawczo -profilaktycznego „Spójrz inaczej". Twórca i współrealizator projektów placówek socjoterapeutycznych działających w Gdańsku : przedszkole terapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi, świetlica socjoterapeutyczna, Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej. Prowadzi działalność szkoleniową z zakresu psychoedukacji i profilaktyki zachowań ryzykownych oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.Marek Grondas
- z wykształcenia historyk, w przeszłości wychowawca w placówkach socjoterapeutycznych, współtwórca eksperymentalnego 44 LO w Łodzi i autor jego programu wychowawczego, nauczyciel szkoły średniej (historia, WOS, etyka, psychoedukacja), trener, autor i superwizor programów szkoleniowych z zakresu umiejętności wychowawczych i edukacji obywatelskiej, współpracownik Towarzystw Psychoprofilaktycznego i Resocjalizacyjnego. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi (praca z uzależnieniami) i Uniwersytecie Łódzkim (metodyka i superwizja pracy socjalnej). Autor ok.40 publikacji z zakresu pracy wychowawczej i edukacji obywatelskiej w szkole. Od 2000 r W Stowarzyszeniu MONAR, w latach 2000-2007 terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Łodzi, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, od 2007 r. kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi, od 2009 r. przewodniczący Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR.

 
Marta Bieniasz
- psycholog, trener treningu grupowego oraz superwizor (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Realizowała program pracy środowiskowej ( Ursynów), pracowała w ośrodkach psychoterapeutycznych ( OTiRO, Laboratorium Psychoedukacji), współtworzyła pierwszy Szkolny Ośrodek Socjoterapii „SOS”, pracowała z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji psychoseksualnej i problemów związanych z wszelkimi nadużyciami wobec dzieci (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TOP) . Od 1995 roku prowadziła pracę edukacyjną z nauczycielami, psychologami i pedagogami szkolnymi w zakresie umiejętności wychowawczych i pomocy psychologicznej ( Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych). Obecnie prowadzi superwizję licznych zespołów pracujących wychowawczo i terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą (MOS „Kąt”, Kluby Młodzieżowe, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Świetlice Socjoterapeutyczne). Współpracuje także ze Stowarzyszeniem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, prowadząc szkolenia i superwizje.