Aktualności‎ > ‎

Wrześniowe – piąte już szkolenie - za Nami :)

opublikowane: 29 wrz 2011, 00:49 przez Ewelina Sławińska   [ zaktualizowane 14 paź 2011, 01:40 przez Wojciech Sańko ]

W dniach 21-23 września 2011r. Uczestnicy projektu „Szkoła Trenerska dla Nauczycieli woj. śląskiego” pod czujnym okiem wykwalifikowanych Trenerów : Pani Ewy Orłowskiej i Pana Tomasza Kołodziejczyka odkryli tajniki i uzupełnili swoją wiedzę o warsztaty tematyczne z zakresu MENTORING I COACHING, które obejmowały 25h szkoleniowych. 

Coaching jest to zespół oddziaływań, za pomocą których kierownik lub trener pomaga pracownikowi rozwinąć jego potencjał, nabyć nowe umiejętności, skorygować błędy w dotychczasowej działalności i rozwiązywać problemy. Coaching koncentruje się na uczeniu konkretnych umiejętności, komunikowaniu celów i zadań, inspirowaniu i motywowaniu pracowników do działania oraz udzielaniu informacji zwrotnych. Dlatego jego poprawne funkcjonowanie jest ściśle uzależnione od tego, czy w firmie istnieją jasno sprecyzowane standardy, system ocen okresowych oraz ścieżek karier. Efektywność coachingu znacznie wzrasta, jeśli jest on wbudowany w całość tego systemu i istnieją narzędzia formalizujące proces.

Podstawowe funkcje coachingu to m.in. rozwijanie potencjału i motywacji pracownika; uczenie nowych umiejętności; przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej poziomu wykonania zadań; wspólna analiza pojawiających się wyzwań; budowanie relacji w zespole; komunikowanie celów i zadań.

Mentoring to forma oddziaływania starszego stażem i doświadczeniem mentora na pracownika, w celu polepszenia jego możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Jest to funkcja o charakterze dobrowolnym, nie będąca częścią obowiązków służbowych. Mentorem może być bardziej doświadczony pracownik z danej lub innej organizacji. Jest to relacja długotrwała.

Podstawowe funkcje mentoringu to m.in. długofalowy zawodowy i osobisty rozwój pracownika; doradztwo i poszerzanie dostępu pracowników do wiedzy; identyfikacja wzorów zawodowych i osobowościowych w firmie; budowa dłuższej perspektywy czasowej firmy.

Kolejne szkolenie już 27-29 października 2011r. Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z tematyki: Trening twórczości i twórczego myślenia w pracy trenera.

Zapraszamy do oglądania fotorelacji ze szkoleń.

Comments