Harmonogram szkoleń

Zjazd

Temat

Data

Prowadzący

1

Trening umiejętności  interpersonalnych i współpracy zespołowej – 50h

12-16.04.2011

Tomasz Kołodziejczyk,

 Marta Bieniasz

2

Warsztat procesu grupowego i pracy z grupą 
– 25 h

12-14.05.2011

Andrzej Kołodziejczyk,

Ewa Wojciszke

3

Trening projektowania pracy szkoleniowej– 25h

15-17.06.2011

Tomasz Kołodziejczyk,

 Marek Grondas

4

Warsztat asertywności jako przykład warsztatu uczącego umiejętności psychologiczne - 25h

24-26.08.2011

Andrzej Kołodziejczyk,

 Ewa Wojciszke

 

5

Mentoring i coaching - 25h

21-23.09.2011

Tomasz Kołodziejczyk,

 Ewa Orłowska

6

Trening twórczości i twórczego myślenia w pracy trenera - 25h

27-29.10.2011

Andrzej  Kołodziejczyk,
Olga Seretna

7

Trening superwizyjny - 25 h

13-15.12.2011

Andrzej Kołodziejczyk,

Ewa Wojciszke